Türkçe84 TV

ORDUEVLERİ, GAZİNOLAR, KAMPLARKurucu Uyeler & Yonetim Kurulumuz

İzlenme 4059

Geçici & Kurucu Yönetim Kurulu: (20 Þubat 2009-27 Haziran 2009 )

Ýlk genel kurula kadar kuruculardan seçilmiþ bulunan geçici yönetim kurulu üyeleri aþaðýda gösterilmiþtir.

KURUCU YÖNETÝM KURULU :

Baþkan                   : Muzaffer Budak
Baþkan Yardýmcýsý : Halil Sarýca
Sekreter                  : Kenan Ertürk
Sayman                   : Metin Yýlmaz
Üye                         : Nejdet Göðüsdere

 

KURUCU ÜYELER: 

 1. Muzaffer Budak
 2. Halil Sarýca
 3. Metin Yýlmaz
 4. Necdet Göðüsdere
 5. Levent Güner
 6. Gürol Bozoluk
 7. Ramazan Bulut
 8. Yusuf Turan
 9. Süreyya Erþahin
 10. Þahap Yaralý
 11. Ergün Özsoy
 12. Muharrem Çilek
 13. Menderes Þener
 14. Doðan Baþaran
 15. Bilal Akbaþ

Sitede kullanılan bilgilerin tüm hakları saklıdır ve devrem84.org'a aittir. ©Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

25/02/2024 Gün Ortalama:254  Bugün109 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:34.204.169.230